Príklady realizácií

Príklady niektorých zostáv vyrobených s výstavného systému:

Niektoré AL-profily:


Zámok a rohová spojka


Reklamná skrinka


Informačné pulty


Prvky obvodových stien a priečok:


Stenový panel s plastovými dverami


Stenový panel-oblúkový